Tietosuojaseloste Juca Accouting

Rekisterinpitäjä
Juca Accounting
Espoo
Y-tunnus: 2031384-8

Yhteyshenkilö
Carita Wilander
puh. 045 651 1408
[email protected]

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.  Lisäksi henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakas- tai käyttäjätietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja henkilöistä:

– Nimi
– Organisaatio ja asema
– Sähköpostiosoite
– Matka- ja/tai muu puhelinnumero
– Organisaation osoitetiedot
– Markkinointisuostumukset/kiellot
– Luokittelutietoja (yrityksen koko, toimiala tms.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään yrityksiltä asiakassuhteen alkaessa ja yksittäisiltä henkilöiltä vain ainoastaan rekisteröidyltä itseltään ja hänen luvallaan, sähköisten lataus, -tilaus,- kampanja- yms. lomakkeiden kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä Juca Accounting ei luovuta mitään henkilötietoja ulkopuolisille – ainoastaan tilanteessa, jossa Suomen viranomaiset niin edellyttäisivät/vaatisivat.

Tietojen poistaminen
Tiedot poistetaan henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sekä suojataan asiattomien pääsyltä ja käsittelyltä. Ulkopuolisella palveluntuottajalla verkkoympäristössä sijaitseva Juca Accounting rekisteri on suojattu asiattomien pääsyltä moninkertaisin ja monimutkaisin salasanoin ja tunnistusmenetelmin. Lisäksi palveluntarjoaja vastaa palvelinlaitteiden ja järjestelmien suojauksesta palomuurein, salasanoin sekä muiden teknisin ja organisatorisin keinoin.

Verkkosivusto sijaitsee suomalaisella webhotellipalvelutuottajalla, jonka kaikki palvelimet sijaitsevat Suomessa. Palvelimia valvotaan 24/7. Juca.fi sivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla, joka pitää huolen siitä, että koko sivuston käyttäminen ja tietojen antaminen sitä kautta on turvallista.

Tietokoneet, joilla rekisteriä käytetään, sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa ja ne on suojattu henkilökohtaisin kirjautumistiedoin ja monimutkaisin salasanoin, jotka vaihdetaan säännöllisesti.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen muuttamista tai poistamista sekä oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

Tämä on voimassa oleva tietosuojaseloste. Tarkastamme ja päivitämme tämän säännöllisesti. Tarkastettu 19.10.2021.

LINKIT & EVÄSTEET

Kolmansien osapuolten sivustot
Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Juca Accounting ei vastaa tällaisten oman sivustonsa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Evästeet
Verkkosivustolla on käytössä Google Analytics -seurantaohjelma. Palvelu voi käyttää evästeitä, jäljitteitä ja yms. tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustomme kävijöistä ja käyttää näitä tietoja palvelujen tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen.

Kerätyistä tiedoista ei voi koskaan tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Voit halutessasi estää Google Analytics seurantatietojen antamisen, asentamalla selaimeesi Google Analyticsin opt-out lisäosan.

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka sivustolla vierailevan Internet-selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla.