Taloyhtiön kirjanpito on hallituksen ja talouden ammattilaisen yhteistyötä

Taloyhtiön kirjanpito on taloyhtiön hallituksen vastuulla, jonka tehtävänä on järjestää kirjanpito asiallisesti hoidettavaksi sekä varmistaa ja valvoa toteutusta. Niin kuin minkä tahansa osakeyhtiön, taloyhtiön kirjanpitovelvollisuutta säätelee kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus ja osakeyhtiölaki sekä lisäksi oma asunto-osakeyhtiölaki. 

Asunto-osakeyhtiön kirjanpito

Luotettavana ja kokeneena talouden asiantuntijana helpotamme hallituksen työtä. Hallitsemme lait ja asetukset ja huolehdimme kirjanpidosta kokonaisuudessaan ja halutessanne myös vuokra- ja vastikelaskutuksesta sekä seurannasta.

Autamme myös lainalaskelmien tekemisessä, budjetoinnissa, suunnitelmissa sekä muissa talouden osa-alueissa.

Vuokra- tai vastikelaskutus ja seuranta

Taloyhtiön hallituksella on paljon tehtäviä eikä vuokrien ja vastikkeiden laskutukseen ja suoritusten seurantaan riitä aikaa.

Me huolehdimme, että maksut saadaan vuokralaisilta ja osakkailta ajallaan ja siitä, että taloyhtiön talous pysyy suunnitellussa tasapainossa tulojen ja menojen osalta. Näin hallitus voi keskittyä muihin tehtäviin ja saa sovitusti tilannekatsauksen kirjanpitäjältä.

Haluatko tarjouksen?